Werkleerbedrijven

'Werken leer je door te werken' betekent voor iWerk dat wij zorgen voor scholing en een (tijdelijke) werkplek. Het uiteindelijke doel is een zo regulier mogelijke werkplek. Om dat te bereiken  hebben wij de beschikking over diverse werk/leerbedrijven. 

Onze coaches begeleiden de overstap van medewerkers naar buiten. Dit doen zij door coaching van de medewerker en hulp met werkplekaanpassingen bij de werkgever.